กิจกรรม
ประธานมูลนิธิฯ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดน พบปะทุกภาคส่วนเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดน 

ร่วมจิบกาแฟ แลสนามบิน ท้องถิ่นรวมใจ พบปะทุกภาคส่วนเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 อำเภอบ่อทอง จังหวัดปัตตานี 


       ผู้เข้าร่วมภายในงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายอำเภอหนองจิก,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้า,

ผู้นำชุมชนในพื้นที่,ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนากาญจนาภิเษกปัตตานีและกรรมการกองทุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

 

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ