กิจกรรม
ร่วม "งานวันชุมนุมคนพิการ" ช่วงเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " ณ อำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 5 หอประชุมอำเภอวาปีปุม จังหวัดมหาสารคาม

ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปร่วม "งานวันชุมนุมคนพิการ" ช่วงเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง "

ณ อำเภอวาปีปทุม ครั้งที่ 5 หอประชุมอำเภอวาปีปุม จังหวัดมหาสารคาม

ขอบคุณสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย

ขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ขอบคุณคนพิการจังหวัดมหาสารคาม

 

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ