กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

 

     เช้านี้(2 ก.ย.64) มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ AFWA

     โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และชุดปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖

 

 

 

 

 

โพสเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ