กิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนคนพิการประจำปี 2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

      มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนคนพิการประจำปี 2565 ณ ห้องแซฟไฟร์ ห้อง 101-104 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

      โดยมี พลอากาศโท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่น31 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การต้อนรับในฐานะผู้สนับสนุนงานด้านสถานที่ จัดบริการเครื่องดื่มและของว่างให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน

      ช่วงเสวนาหัวข้อ "ส่งให้สุด โอกาสใหม่ร่วมสร้างได้ด้วยมือของเรา" โดย ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคุณกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 /ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้พูดคุยเกี่ยวกับภาพอนาคตการส่งเสริมการศึกษา การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิฯ ที่เพื่อส่งต่อโอกาสในให้กลุ่มน้องๆนักเรียนผู้พิการ

      ต่อด้วยการแสดงวีลแชร์แดนซ์จากโรงเรียนประชาบดี และปิดท้ายด้วยพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 34 ทุน รวมเป็นเงิน 131,000 บาท

โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีฯ จำนวน 200 ท่าน

บรรยากาศภายในงาน ประกอบด้วยผู้ปกครอง คณะครูนักเรียนที่มารับทุน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้สนับสนุนงานทางมูลนิธิฯ

ซุ้มกิจกรรมต่างๆที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงาน ได้แก่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการ

ซุ้มสถาบันพระปกเกล้า

สนับสนุนเอกสารวิชาการ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ของที่ระลึก มอบให้แก่น้องๆนักเรียน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงาน

สนับสนุนนักเรียนอาสาสมัครจากโรงเรียนเครือข่าย

- โรงเรียนสามโคก

- โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

- โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

- โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

- นักศึกษาอาสาสมัคร จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#ขอขอบคุณชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่31

#ขอขอบคุณบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

#ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ร่วมสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนปริญญาตรี “ทุนช้างเผือก”

#ขอขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าสำหรับเอกสารให้ความรู้และอาสาสมัครช่วยงานพร้อมของที่ระลึก

#ขอขอบคุณผู้มอบทุนให้แก่น้องๆทุกท่านอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

#ติดตามข่าวสารช่องทาง Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ