กิจกรรม
ดูสถานที่และซักซ้อมพิธีการ ณ ห้องแซฟไฟร์ ห้อง 101-104 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (21 พ.ย.65) มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้เข้าสำรวจความเรียบร้อยของสถานที่จัดงาน

มอบทุนการศึกษานักเรียนคนพิการประจำปี 2565 ประจำปี 2565 

และได้มีการซักซ้อมพิธีการร่วมกับคณะทำงาน 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ