กิจกรรม
ประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ (พก.)

เมื่อวันอังคารที่  8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับเครือข่ายฯ เข้าประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ (พก.)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรุงเทพฯ 

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ด้านการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยคนพิการ 
โดยได้รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการในอนาคต ทั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พก. พร้อมด้วยเครือข่ายคนพิการที่เกี่ยวข้อง        เข้าร่วมหารือ ผ่านระบบ Zoom meeting

#ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก พก.
#PersonalAssistant
#ระบบผู้ช่วยคนพิการ

  

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ