กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพและน้องๆจากศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองการทำงานกับ IL ชลบุรี

          มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ และน้องๆจากศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองการทำงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน
         

          บนเส้นทางของการทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีหลายกลุ่ม/องค์กรคนพิการ มีหลากหลายวิธีเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน การได้กลับมาพบกันครั้งนี้ ตระหนักได้ว่า มิตรภาพระหว่างทาง สำคัญเสมอ
         

           ขอบคุณ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และอิ่มท้อง ความรู้และประสบการณ์ชีวิต มีคุณค่าเสมอ

 

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ