กิจกรรม
มพศก.ร่วมประชุมวางแผนการส่งต่อเคส กลับสู่ชุมชนรวมถึงมีแผนการอบรมการดูแลสุขภาพของคนพิการในชุมชน  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ณ รพ.พระมงกุฏเกล้า

คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ 
เข้าร่วมประชุมวางแผนการส่งต่อเคส กลับสู่ชุมชน รวมถึงมีแผนการอบรมการดูแลสุขภาพของคนพิการในชุมชน 
ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดี ป้องกันภาวะแผลกดทับ และเรียนรู้การสังเกตและช่วยเหลือหากมีภาวะ AD เกิดขึ้นกับคนพิการ
#CaringAndSharing
#ArmyHospital
#SelfHelpGroup

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ