กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการพร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เข้าพบน.อ.พิทยา ก๋อยสุวรรณ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการพร้อมด้วยตัวแทนคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

เข้าพบน.อ.พิทยา ก๋อยสุวรรณ ณ กองกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สอ.ทอ. กองทัพอากาศ ดอนเมือง

เพื่อเข้ารับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมของ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ 

  

  


 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ