กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและตัวแทนคณะทำงานของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จ.ชายแดนใต้ เข้าพบผู้อำนวยการ รพ.สินแพทย์รามอินทรา

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และตัวแทนคณะทำงานของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม เข้าพบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา

เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในชุมชน และส่งรูปเล่มรายงานประจำปี พร้อมนำเสนอรูปแบบการทำงานเชิงสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ขอขอบคุณโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา ที่ได้มอบโอกาสให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพของตนเองในการรวมกลุ่มเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการจ้างงานเชิงสังคม

#โรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา

#การจ้างงานเชิงสังคม

  

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ