กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเจมาร์ท จำกัด(มหาชน) สำหรับการแสดง Jaymart Group Presented หมู่2 ที่ ICON SIAM

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการขอขอบคุณ ดร.นงลักษณ์ ลักษณะโภศิน ที่ปรึกษากรรมการบริษัทกลุ่มบริษัทเจมาร์ท จำกัด(มหาชน) และผู้บริหารเจมาร์ท ที่ได้แบ่งปันความสุขในคืนวันศุกร์ สำหรับการแสดง Jaymart Group Presented หมู่2 ที่ ICON SIAM

#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

#Jaymart Group

#หมู่2

#ICON SIAM

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ