กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมประชุมวางแผนในการส่งต่อผู้ป่วยราชการสนามกับทางทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

6/10/65 เช้าวันนี้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมประชุมวางแผนในการส่งต่อผู้ป่วยราชการสนาม ร่วมกับทางทีมสหสาขา กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก่อนกลับบ้าน ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โดยทีมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกลับ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับทีมสุขภาพ และทีมชุมชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งจะมีการนัดประชุม

ออนไลน์ผ่านระบบซูมในโอกาสต่อไป

 

  

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ