กิจกรรม
นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี 2565

นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี 2565

โดยมี พลอากาศเอก อมร แนวมาลี  อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 
ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
#บุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศปี2565

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ