กิจกรรม
ประธานมูลนิธิฯ นาวาอากาศเอก ภารดร คุ้มทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “สภาชาวบ้าน” เรื่อง คนพิการต้องมีงานทำ(เทป1) และ เรื่อง คนพิการใช่ภาระ!!(เทป2)

ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นาวาอากาศเอก ภารดร คุ้มทรัพย์  ,คุณกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากุล  ที่ปรึกษาฯ และคณะทำงานฯ มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “สภาชาวบ้าน” เรื่อง คนพิการต้องมีงานทำ(เทป1) และ เรื่อง คนพิการใช่ภาระ!!(เทป2)
ในการสัมภาษณ์ประกอบด้วยประเด็นคำถามในเทปที่1 
- เกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ//จุดประสงค์ของมูลนิธิฯ เป้าหมายหลัก การดำเนินการมีกิจกรรมของมูลนิธิฯ
- ปัญหาและอุปสรรคของงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในมุมมองของการทำงานที่ผ่านมา
ในส่วนเทปที่2 ได้ถามเกี่ยวกับ
- ปัญหาที่คนพิการพบเจอในสังคมปัจจุบัน//ปัจจัยของการเกิดปัญหา 
- มุมมองเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ
- กิจกรรม/การฝึกอบรมจากมูลนิธิฯตามแนวคิดในเรื่องของศักยภาพคนพิการอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้ประธานมูลนิธิฯได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ /สถานการณ์ในการจ้างงานของคนพิการปัจจุบัน พร้อมประชาสัมพันธ์บริษัทที่สนใจสนับสนุนและผลัดดันการจ้างงานคนพิการและการขับเคลื่อนทางสังคม    
ติดตามรับชมรายการโดยจะออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 17.30-18.30 น. ทางช่อง MVTV 104
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
#การจ้างงานเชิงสังคม
#MVTV
#สภาชาวบ้าน

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ