กิจกรรม
คณะทำงานฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ คนพิการที่ได้รับสิทธิการจ้างงาน ตามมาตรา 33 และ 35 ในจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมา นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ และคณะทำงานฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพ คนพิการที่ได้รับสิทธิการจ้างงาน ตามมาตรา 33 และ 35 ในจังหวัดตาก

ด้วยสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวตาก ได้จัดอบรมฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิการจ้างงานในจังหวัดตาก และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ สมาชิกกลุ่มอาชีพคนพิการตามมาตรา 35 ในการประกอบธุรกิจในชุมชนได้อย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการได้รับสิทธิการจ้างงาน

ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาวิลเลจ

ตาบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

#การจ้างงานคนพิการ

#สมาคมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวตาก

 

  

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ