กิจกรรม
อีกหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านการจ้างงานคนพิการ

อีกหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านการจ้างงานคนพิการ โดยกลุ่มเกษตรกรคนพิการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ใจดีฟาร์ม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

การประชุมกลุ่มครั้งนี้ เพื่อติดตามและสนับสนุนสมาชิก ได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี และสามารถทำอาหารไก่ได้เอง ปลูกผักสวนครัว และผักปลอดสาร ซึ่งเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านการเกษตร ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ เพื่อความมั่นคงทางการเงิน และเป็นพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืน

#jaideefarm

#accessiblefarmstay

#กลุ่มเกษตรคนพิการ

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ