กิจกรรม
 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมส่งผู้ป่วยกลับชุมชน ผ่านเวทีลานบ้าน

       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดกิจกรรมส่งผู้ป่วยกลับชุมชน ผ่านเวทีลานบ้าน : การดูแลต่อเนื่องทหารพิการจากราชการสนามในชุมชน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการส่งตัวผู้ป่วยพิการกลับบ้าน โดยผู้ป่วยพิการราชการสนาม (อส.ทพ.) ที่พิการในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สังกัดหน่วยกรมทหารพรานที่ 43

การเตรียมพร้อมในการส่งตัวครั้งนี้ เพื่อเชื่อมต่อระบบสุขภาพและส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในชุมชน

ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/องค์กรคนพิการในพื้นที่ ที่ร่วมกันสร้างระบบสุขภาพ นำไปสู่สวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็ง

- คณะทำงานฯ จากกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

- ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

- ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานี

- พัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดปัตตานี

- โรงพยาบาลปัตตานี

- โรงพยาบาลโคกโพธิ์

- โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร

- หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43

- ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

- ประธาน อสม.สายบุรี

- ประธาน อสม.โคกโพธิ์

#CaringAndSharingProject

#ArmyHospital

#FEPD

Credit รูปภาพจากศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

 

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ