กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการต้อนรับ ท่านอุปฑูต และคณะ จากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้

คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นำโดยคุณอัครพล ปั้นสนิท มีโอกาสต้อนรับ ท่านอุปฑูต และคณะ จากสถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ,

ผู้แทนจากบริษัท นีออส ไอที เซอร์วิส และผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย-แอฟริกาใต้

เนื่องในโอกาส องค์การสหประชาชาติ (United Nations) กำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเนลสัน แมนเดลาสากล (Nelson Mandela International Day) โดยมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อ ศูนย์การเรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิฯได้นำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมา ตลอดจนผลการทำงานและกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

มีเป้าหมาย

- เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- เพื่อสื่อสารสังคม ให้เห็นถึงความสามารถ และศักยภาพของคนพิการ ว่าคนพิการ มีความสามารถ และพัฒนาศักยภาพได้

ทั้งนี้ ได้รับเงินบริจาค จำนวนทั้งสิ้น12,500 บาทและ โน๊ตบุ๊คจำนวน 2 เครื่อง เพื่อมอบให้กับศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาฯ ในโอกาสต่อไป

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ