กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้เข้าร่วมงาน "การประกวด เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม"

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา
     คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้เข้าร่วมงาน "การประกวด เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม" ณ อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน จังหวัดปทุมธานี 
     อาจารย์อดุลย์ วิเชียรชัย ที่ปรึกษาด้านการเกษตรของใจดีฟาร์ม เข้ารอบ 3 คนสุดท้ายระดับประเทศ
ทั้งนี้ ทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายได้ร่วมนำเสนอผลงานในด้านต่างๆของทางใจดีฟาร์ม การเกษตรคนพิการ จากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือจากอดุยล์ฟาร์มให้กับทีมคณะกรรมการ, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมภายในงาน รวมถึงเครือข่ายทักภาคส่วน รวมทั้งการตอบคำถามจากคณะกรรมการพิจารณาฯ 
ใจดีฟาร์ม และ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอแสดงความยินดีกับที่ปรึกษาฯ ในการเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมในเวทีสำคัญอีกก้าวหนึ่งของ อดุลย์ฟาร์ม

 

 

 

 

 

 

 

ลงเมื่อวันที่ 1 ก.พ.65

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ