กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิฯ ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์และการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ ผ่าน KPlus Market  ร่วมกับทางธนาคารกสิกร 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมด้วยคณะทำงานมูลนิธิฯ 
ได้ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์ และการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิฯ ผ่าน KPlus Market 
ร่วมกับ ทางธนาคารกสิกร 

ซึ่งทางธนาคารกสิกร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้มูลนิธิฯเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านช่องทาง       แอพพลิเคชั่น โดยการเสนอโครงการในการช่วยระดมเงินสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับมูลนิธิฯ ผ่านช่องทาง KPlus Market 

 

 

 

ลงเมื่อวันที่ 21 ม.ค.65

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ