กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลง  MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


เช้าวันนี้(21 มกราคม 2565) 

คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลง  MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี

"เรื่องสร้างโอกาสด้านการศึกษาด้านการศึกษาให้คนพิการ สู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) และผ่านระบบออนไลน์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีในการผลักดันการศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดความเท่าเทียมกันในสังคม มทร.พระนคร ได้พัฒนาการศึกษาโดยจัดตั้งสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดการศึกษาระยะสั้นผ่านระบบการอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านธุรกิจหรือด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดมีโอกาสได้ศึกษาทั้งนักศึกษาปกติและนักศึกษาพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้นักศึกษานำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความมั่นคงให้ชีวิตต่อไป ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านวิชาการของ มทร.พระนคร ที่ตอบโจทย์สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/620371

รับชมพิธีถ่ายทอดย้อนหลัง 

 

 

 

โพสวันที่ 21 ม.ค.65

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ