กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้เข้าพบอาจารย์อดุลย์ วิเชียรชัย อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด

เมื่อวานนี้(13 มกราคม 2565) 

     คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้เข้าพบอาจารย์อดุลย์ วิเชียรชัย อดุลย์คลองหลวงฟาร์มเห็ด ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชน ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเต็มรูปแบบ
     โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาด้านการเกษตรของใจดีฟาร์ม เพื่อหารือในเรื่องการพัฒนาและวิธีการทำเกษตรแบบยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายในการเข้าพบดังนี้
1. การทบทวนการทำก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานและการตลาด
2. การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อเบตง
3. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากท้องถิ่น จากกาบไผ่/ใบสัก/กาบกล้วย ฯลฯ ต่อยอดแปรรูปผลิตเป็นภาชนะถ้วยจานใส่อาหารคาว หวาน
4. ผลิตภัณฑ์การแปรรูป อ้อย สุพรรณบุรี 50 โดยใช้เครื่องคั้นน้ำอ้อย
5. ขยายการตลาดของฟาร์ม ร่วมกับเครือข่าย


ทั้งนี้จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นอีกครั้ง

  

  

*****************************************************************************************

 

 

โพสวันที่ 14 ม.ค.65

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ