กิจกรรม
ประชุมหารือ การวางแผนการขับเคลื่อนงานของสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64

     คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมหารือ การวางแผนการขับเคลื่อนงานของสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ณ ห้องประชุม สมาคมฯ จากที่นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ได้มีโอกาสขับเคลื่อนงานการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในมิติของการจ้างงาน โดยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย 
     เพื่อยกระดับความสามารถและส่งเสริมศักยภาพคนพิการ จากการส่งเสริมโอกาสให้คนพิการไทย ที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการทำงานตามมาตรา 35 การจ้างงานเชิงสังคม
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการวางแผนการทำงาน ตามยุทธศาสตร์สมาคมฯ ที่จะขับเคลื่อนงานของปี 2565 ต่อไป

 

 

 

 

 

โพสวันที่ 22 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ