กิจกรรม
หารือแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจในส่วนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ กับเลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

บ่ายวันนี้ 21 ธันวาคม 2564 

     นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย ปนป.รุ่นที่ 6 นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล  เข้าพบรองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรี และโฆษกกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

     เพื่อหารือแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจในส่วนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการ 
รวมทั้งความต้องการได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาโครงการศูนย์การเรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ 
ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการผลักดันโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

 

 

โพสวันที่ 21 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ