กิจกรรม
ประธานมูลนิธิฯเข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือการจ้างงานมาตรา35 ของปี2565

เช้าวันนี้ (14 ธันวาคม พศ.2564) ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์

เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงานนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์  
ณ ห้องประชุม กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

เพื่อหารือถึงแนวทางการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 จำนวน 211 อัตรา ของปี 2565 

ซึ่งแนวทางของกระทรวงฯ ได้จัดให้มีการจ้างงานในสำนักงานจัดหางานจังหวัด คลอบคลุมทั่วประเทศ 

 

 

 

หากคนพิการท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปสอบถามและลงทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียน

ในสำนักงานจัดหางานได้ที่

https://e-service.doe.go.th/login.do;jsessionid=E223EBBF30489133421D75E544B3A516

 

 

โพสเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ