กิจกรรม
ผู้แทนมูลนิธิฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขาจังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10-12 ธ.ค. 64

     ผู้แทนมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้เข้าเยี่ยมชมและประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขาจังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น

     พร้อมประชุมหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ ซึ่งทางผู้บริหารได้ตระหนักและเห็นถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านของการสร้างนักขับ ที่ให้มีทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

 

 

 

 

     หากมีความคืบหน้าของกิจกรรมอย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือ สนใจกิจกรรมของสถาบันไอดี ไดร์ฟเวอร์ สามารถติดตามได้ที่เวบไซต์ www.iddriver.com

 

 

โพสเมื่อ 13 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ