กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิฯได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการให้บริการการฝึกทักษะและการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนสำหรับคนพิการทางการร่างกายและการเคลื่อนไหว

            เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะทำงานมูลนิธิศักยภาพคนพิการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานการให้บริการการฝึกทักษะและการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนสำหรับคนพิการทางการร่างกายและการเคลื่อนไหว ณ แมกซ์ อคาเดมี่ (Max Academy) เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ ชั้น 2 โซนมาร์เก็ต เพลส นนทบุรี

          จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย (TRIP)

ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดําเนินสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

โพสเมื่อวันที่ 29 พ.ย.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ