กิจกรรม
ประชุมติดตามผลงานตามแผนดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรคนพิการ "ใจดีฟาร์ม’’ จังหวัดชัยนาท 24-25 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ประชุมติดตามผลงานตามแผนดำเนินการของกลุ่มเกษตรกรคนพิการ

"ใจดีฟาร์ม’’ จังหวัดชัยนาท ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการแผนโดยมีการปลูกผักปลอดสาร เลี้ยงไก่ไข่ และไก่เบตง พร้อมทั้งต้นไม้สวยงาม สามารถติดตามผลงานของกลุ่มเพิ่มเติมได้ที่ เพจ JaiDee Farm

https://www.facebook.com/1400597639992955/posts/4818492644870087/

 

 

  

 

 

โพสวันที่ 28 พ.ย.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ