กิจกรรม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ ประชุมความคืบหน้า ของคณะทำงานกลุ่มเกษตรกรคนพิการ ใจดีฟาร์ม อ.หันคา จ.ชัยนาท

       วันที่ 28 ตุลาคม 2564 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ ประชุมติดตามความคืบหน้า และประเมินการทำงานในช่วงท้ายปีของคณะทำงานกลุ่มเกษตรกรคนพิการ ใจดีฟาร์ม อ.หันคา จ.ชัยนาท

พร้อมกันนี้ยังได้ประชุมแผนงานของปี 2565 เพื่อต่อสัญญาการจ้างงานต่อไป

 

.

                โพสเมื่อวันที่ 3 พ.ย.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ