กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ กับงานด้านการบูรณการงานพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อกลับสู่สังคม Inclusive Independent Living Development "IILD"

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ กับงานด้านการบูรณการงานพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อกลับสู่สังคม Inclusive Independent Living Development "IILD" โดยได้ติดตามเคสผู้ป่วยพิการที่ถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ทำการเชื่อมต่อกับหน่วยงานเดิมของเคสเพื่อให้ผู้พิการสามารถกลับเข้าทำงานได้เหมือนเดิม ด้วยการปรับลักษณะงานใหม่ให้เหมาะสมกับความพิการ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ